Vize

Vize a hodnoty

Vize a hodnoty

„Podporujeme rozvoj průmyslu, zdroje našeho bohatství.“

     Podporujeme rozvoj průmyslu zvyšováním efektivity, bezpečnosti, ekologie a odstraňováním stereotypní a namáhavé práce. Známe průmyslové provozy a umíme nabízet řešení, která nevyžadují zdlouhavá přesvědčování zákazníků. Udržujeme si vědomostní náskok před konkurencí v oboru a používáme jej ve prospěch našich projektů. To vše ve spolupráci se srozumitelnými obchodními argumenty a pozorným vnímáním potřeb dává našim partnerům jistotu profesionální péče, kterou u nás nalézají.

      Podporujeme rozvoj zaměstnanců. Dáváme jim příležitost uskutečnit nové nápady, učit se ze zkušeností předchozích generací a tvoříme vstřícné prostředí pro osobní růst. Snažíme se naslouchat a odpovídat všem bez rozdílu, ať už přicházejí jako uchazeči, pracují pro nás nebo odcházejí za dalšími cíli. Jsme stabilním a přitažlivým zaměstnavatelem.

      Společnost Axima si klade za cíl neustále budovat otevřený a férový přístup k zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům. V pozitivně konzervativním smyslu chceme vzdorovat tlakům směřujícím k povrchnosti, oportunismu a nesnášenlivosti.

     Mimo jiné to znamená nelehký úkol

- posilovat ve svém okolí i uvnitř mravní integritu, smysl pro čest a odvahu

- dbát na bezpečí a důstojnost všech zúčastněných

- nezapomínat na obyčejnou lidskou slušnost

- přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí

- dotahovat věci do konce

- plnit dané slovo

- vždy hledat pozitivní řešení, přivolávat win-win situace

- neporušovat daná pravidla a netolerovat podlé jednání

- respektovat práci a názor druhých

- mít racionální náhled na ochranu životního prostředí

      ... a při tom všem si zachovat smysl pro humor a zdravý rozum