AXIMA

cz en de sk
Elektrotechnický velkoobchod      

MACO perm - řízený zdroj pro magnety elektropermanentní

Home > Přehled značek > AXIMA > MACO - zdroje pro břemenové elektromagnety

Popis

Napájecí zdroje MACOperm jsou určeny pro technologii napájení a řízení permanentních elektromagnetů. Napájení magnetu je zajištěno řízeným čtyřkvadrantovým DC měničem.
Elektropermanentní magnety si podrží svoji magnetizaci i v případě výpadku elektrické energie nebo při poškození kabelu, takže nepotřebují záložní baterie.
Napájecí zdroje MACO perm umožňují komfortní obsluhu elektropermanentních magnetů včetně regulace přídržné síly a rychlé demagnetizace.
Jejich magnetizace se aktivuje pulzem napětí z měniče v trvání několika sekund. Druhým pulzem s obrácenou polaritou je provedena demagnetizace.

Funkce

 • Rychlá magnetizace zvýšeným napětím
 • Rychlá řízená úplná demagnetizace
 • Tipování - krátkodobé zeslabení přítažné síly magnetu pro odhození přebytečného
  materiálu
 • Zátěžový test pevný nebo plynule nastavitelný – snížení výkonu při nabírání břemene zajistí  bezpečnost přenosu při plném výkonu
 • Návrat do úrovně zátěžového testu - zajistí snadnější manipulaci s magnetem ve stísněných
  železných prostorách při přiblížení magnetu
 • Kontrola přehřátí magnetu - 30minutová kontrola zapnutí magnetu

Volitelné funkce

 • Předvolba skupin magnetů
 • Měření výstupních proudů ve skupinách
 • Archivace poruch - až 1000 magnetizačních cyklů uloženo v paměti – délka cyklu, hodnoty proudu
 • Otáčení a vysouvání nosné traverzy
 • Dálkový monitoring zařízení - telekomunikace
 • Profibus
 • Místní nebo rádiové ovládání

Technické parametry

 • Jmenovité napájecí napětí: 3x 400 - 575V +15%/-20%, 50/60Hz
 • Výstupní napětí: 0V DC až 340 V DC
 • Jmenovitý výkon: 15kW až 80kW
 • Velikosti skříní: dle výkonu zdroje
 • Krytí: IP54
 • Materiál: ocelová uzavřená svařovaná skříň
 • Barva: polyester, prášková technologie
 • Odstín: RAL7035 nebo RAL7032
 • Provedení: vnitřní nebo venkovní
 • Pracovní teploty -20°C až +55°C
 • Bezpečnostní kategorie: >3 (dle ČSN EN ISO 13849-1)

Bezpečnost

U zdrojů MACOperm na zdvihacím zařízení používající elektropermanentní magnety je bezpečnost zajištěna především fyzikálním principem těchto magnetů, které si po zmagnetování podrží svoji magnetizaci až do následné demagnetizace.
K zabezpečení dostatečné přídržné síly pro přenos materiálu slouží zátěžový test, kdy je na nabrání přenášeného materiálu použita snížená přítažná elektromagnetická síla a následně, před pojezdem, je přítažná síla zvýšena na maximum.

Záloha

Díky vlastnostem a konstrukci tohoto typu magnetu není záloha nutná.

Ovládání

Při magnetizaci je magnet napájen krátkodobě napětím z DC měniče až do dosažení plného výkonu magnetu. Měnič je poté uveden do pohotovostního režimu.

Funkce tipování pro odložení nežádoucího materiálu je prováděna obvody měniče tak, že je magnet napájen napětím obrácené polarity než při magnetizaci. Nastavení úrovně tohoto napětí je součástí programu v PLC a parametrizace měniče.

Demagnetizace je zajištěna obvody měniče, nastaveným napětím obrácené polarity až do úplného vyčištění aktivní plochy magnetu. Magnet je automaticky připraven k další činnosti. 

Práce se skupinami magnetů je možná pouze v režimu předvoleb.

Signalizace

Jednotlivé stavy zařízení jsou indikovány opticky majáky nebo signalizačními prvky v kabině jeřábu v kombinaci s akustickou signalizací. Funkce signalizace může být prověřena stiskem tlačítka.

Použití

 • Slévárny
 • Šrotiště
 • Nakládání a vykládání železničních kontejnerů
 • Skládky kovového odpadu
 • Válcovny
 • Manipulace s plechy ve výrobních linkách
 • Sklady
 • Ropné plošiny


Obchodně-technická podpora:
Libor Kafka
tel.: +420 547 424 040
mobil: +420 606 630 731
e-mail: lkafka@axima.cz