AXIMA

cz en de sk
Elektrotechnický velkoobchod      

MACO - klasický zdroj pro břemenové elektromagnety

Home > Přehled značek > AXIMA > MACO - zdroje pro břemenové elektromagnety

Popis

Zdroje MACO jsou robustní, vysoce spolehlivé, transformátorové zdroje pro napájení břemenových elektromagnetů.
Dodávají se v široké výkonové řadě s mnoha funkcemi, buď jako zdroj bez zálohy nebo pro zajištění bezpečnosti s bateriovou zálohou, zajišťující nepřetržité napájení.

Funkce

 • Magnetizace stejnosměrným proudem
 • Zrychlená řízená plná demagnetizace
 • Tipování - krátkodobé zeslabení přítažné síly magnetu pro odhození přebytečného materiálu
 • Kontrola přehřátí magnetu
 • Kontrola izolačního stavu magnetu

Volitelné funkce

 • Předvolba skupin magnetů
 • Magnetizace a demagnetizace po skupinách
 • Zátěžový test (až 10 stupňů) - snížení výkonu při nabírání břemene pro zajištění bezpečnosti přenosu při plném výkonu
 • Návrat do úrovně zátěžového testu  - snížení úrovně magnetizace před demagnetizací pro snadnější manipulaci s magnetem ve stísněných železných prostorách
 • Otáčení a vysouvání nosné traverzy
 • Měření výstupních proudů ve skupinách
 • Archivace poruch - až 1000 magnetizačních cyklů uloženo v paměti - délka cyklu, hodnoty proudu
 • Dálkový monitoring zařízení - telekomunikace
 • Profibus
 • Místní nebo rádiové ovládání
 • Záloha více než 20 minut

Technické parametry

 • Jmenovité napájecí napětí: 3x 230 - 660V +5%/-5%, 50/60Hz
 • Výstupní napětí: 10V DC až 500V DC
 • Jmenovitý výkon 1kW až 50kW
 • Velikosti skříní: dle výkonu zdroje
 • Krytí: IP54
 • Materiál: ocelová uzavřená svařovaná skříň
 • Barva: polyester, prášková technologie
 • Odstín: RAL7035 nebo RAL7032
 • Provedení: vnitřní nebo venkovní
 • Pracovní teploty -20°C až +55°C
 • Bezpečnostní kategorie: 2 (dle ČSN EN ISO 13849-1)

Bezpečnost

Jsou hlídány jakékoliv odchylky od jmenovitého napětí v případě ztráty jedné fáze nebo poklesu napětí v síti. Tyto stavy jsou okamžitě akusticky a opticky signalizovány.

Obvody a funkce zálohy jsou testovány vždy při zapnutí magnetizace a v případě poruchy je proces magnetizace zastaven. Je průběžně kontrolováno zemní spojení magnetu, v případě výskytu je signalizováno a je zabráněno další magnetizaci.
Pro prevenci přehřátí magnetu jsou současně měřeny a monitorovány proudy a délka trvání magnetizace.

Podle požadavku zákazníka je možno dodat zdroj ve 3. nebo 4. třídě bezpečnosti. Dodáváme také redundantní provedení zdrojů pro použití v přístavech nebo jiných vysoce exponovaných místech.

Záloha

Záloha je zajištěna gelovými bateriemi s životností 10 let. Baterie jsou nabíjeny a udržovány na plné kapacitě vysokofrekvenčním nabíječem s přesnou nabíjecí charakteristikou. Tím je zajištěna jejich maximální životnost. Stav baterie je zjištěn otestováním při zátěži. Součástí obvodů zálohy je ochrana proti hlubokému vybití baterie.

Ovládání

Po zapnutí magnetizace dochází k připojení silových obvodů k napájecím obvodům a elektromagnet přitáhne břemeno.
Aby měla obsluha možnost ovlivnit počet přenášených kusů, může být ovládání doplněno funkcí tipování. Podle délky signálu odpadávají od magnetu nežádoucí kusy přenášeného materiálu.
Po aktivaci demagnetizace je systém odpojen od sítě a magnet je zrychleně vybíjen vybíjecím odporem.
Následuje přepólování stejnosměrného výstupu systému a provede se krátká demagnetizace magnetu napětím opačné polarity a snížené intenzity. Tímto dojde k úplnému vyčištění aktivní plochy magnetu. Magnet je automaticky připraven k další činnosti.
Je-li zařízení vybaveno funkcí zátěžový test, dojde po jeho aktivaci ke snížení magnetizace po každém nabrání břemene na 70% přídržného výkonu, pak k jeho navýšení na plný výkon a následně k odblokování pojezdu jeřábu. Obsluha tak má jistotu bezpečné přepravy materiálu.
Výkon magnetizace může být předem navolen až v deseti stupních magnetizace.
Práce se skupinami magnetů je umožněna v plném rozsahu standardních i volitelných funkcí pro každou skupinu samostatně.

Signalizace

Jednotlivé stavy zařízení jsou indikovány opticky majáky nebo signalizačními prvky v kabině jeřábu v kombinaci s akustickou signalizací. Funkce signalizace může být prověřena stiskem tlačítka.

Použití

 • Slévárny
 • Šrotiště
 • Nakládání a vykládání železničních kontejnerů
 • Skládky kovového odpadu
 • Válcovny
 • Manipulace s plechy ve výrobních linkách
 • Sklady


Obchodně-technická podpora:
Libor Kafka
tel.: +420 547 424 040
mobil: +420 606 630 731
e-mail: lkafka@axima.cz